Varför ska vi bry oss? – Intervju med Victor Egerbo

Hej Victor, vem är du?

Jag heter Victor Egerbo, är 25 år. Just nu befinner jag mig på Alsike Kloster som volontär. Här har tre stycken nunnor öppnat upp klostret som fristad för flyktingar. Jag slutade i december 2010 som Ungdomspastor i Pingstkyrkan Vetlanda och kom hit den 3 Januari. Tidigare studerade jag utbildningen SALT (Pastorsutbildning med Teologi och Ledarskap) som utgår ifrån Örebro Missionskola, nu har jag tagit en paus i studierna men
fortsätter efter sommaren igen.

Hur och varför startades Morip?

Morip startade nog egentligen med att Maria Bard ifrån PMU samlade mig, Elin och Jacob Hyving på Pingst-Ung nätverksdagar i Götabro. Då diskuterade vi allt ifrån att våra församlingar borde servera rättvisemärkt kaffe till att prata om miljöpolicys för
församlingars verksamhet. Där och då startade förmodligen nätverket. Sedan bjöd
Maria Bard in oss och några andra, pastorer, missionärer, ansvariga för
missionsarbete i några pingst församlingar, och pratade om en
hollistisk (helhetstänkande) församling en dag i PMUs lokaler på Pingsthuset i
Flemingsberg. Vid avslutningen av dagen tog Maria upp samtalet om Nätverket. Jag
kommer ihåg en man som är ansvarig för missionsarbete i en av sveriges större
pingstförsamlingar svarade mig/oss om vem som ska stå bakom nätverket med –
”ingen kommer att ge dig mandatet, du måste själv ta det”. Det var precis det vi
gjorde, vi tog initiativet och startade nätverket Morip. Läs mer

Publicerat i Blogg | 1 kommentar

Varför ska vi bry oss? – Intervju med Andreas Henriksson

Varför ska vi bry oss om Miljön? Andreas Henriksson har varit med och tagit fram den studie om miljö och klimatförändringar som PMU(PingstMissionens Utvecklingssamarbete) tagit fram. Morip intervjuar Andreas om studiens genomslag i PMU internationella arbete, hur kommer PMU att gå vidare med ett skapelsevänligt missionsarbete, och vad är den lokala församlingens ansvar för skapelsen?

Pojken på bilden är Paulo Wilson som drömmer om att plantera träd när han blir stor ”Jag vill göra att luften blir skönare”.   Foto: Jan-Erik Nyman ( Länk )

  • Hej Andreas! Berätta kort om PMU miljöstudie, varför har den tagits fram och vad handlar den om?

Miljöstudien är en av flera studier som PMU genomfört sedan 1999 för att förbättra våra metoder och arbetssätt. Andra studier har bl.a. handlat om media, utbildning, hiv/aids, alfabetisering och fred och försoning. Syftet med miljöstudien var att ta fram verktyg och metoder för att arbeta med miljöfrågor inom utvecklingsarbetet som är speciellt lämpade för den typ av kyrkor och organisationer som vi samarbetar med. Studien kan användas som metodkatalog eller som inspirationsmaterial inför projektplanering. Studien kan också användas som studiematerial. Ett viktigt syfte för PMU var att få ett underlag till riktlinjer för miljöprojekt. Vilken typ av miljöinsatser bör PMU stödja? Vad gör vi bäst? Vad bör undvikas? Läs mer

Publicerat i Intervjuer- Varför ska vi bry oss? | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Varför ska vi bry oss? – Intervju med Jenny Jakobsson

Jenny Jakobsson arbetar sedan 2006 med att koordinera verksamheten för det internationella arbetet i Pingstkyrkan i Jönköping. Hon ansvarar för de missionärer som arbetar utomlands, men även för de internationella frågorna i församlingen i Jönköping. Hon har suttit i församlingens missionsråd och finns nu med som bollplank för referensgrupper som arbetar med miljöfrågor inom PMU. Morip intervjuar Jenny – Varför ska vi bry oss?

Hur arbetar Pingstkyrkan i Jönköping med miljö- och rättvisefrågor?

Pingstkyrkan har sedan 2003 arbetat mest med miljö- och rättvisefrågor. Detta genom att lyfta frågorna för styrelsen och äldsterådet, men också på Nyhemskonferensen och på Evangelistveckan. När det kommer till miljöfrågorna så arbetar vi med detta genom Second Hand-butiken och genom vårt café där vi noga tittar på de inköp vi gör. Vi arbetar även tillsammans med andra nätverk i Jönköping, genom den Fairtradegrupp som finns i kyrkan och genom Morip där jag finns med i ledningsgruppen.

Varför, anser du, att kyrkor ska bry sig om miljö- och rättvisefrågor?

Vad det gäller miljöfrågorna så anser jag att vi har en jord att ta hand om och det är viktigt att vi kyrkor vågar stå upp för dessa frågor. När det kommer till rättvisefrågorna så handlar det om människors lika värde. Läs mer

Publicerat i Intervjuer- Varför ska vi bry oss? | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Varför ska vi bry oss? – Intervju med Bengt Sjöberg

Bengt Sjöberg har varit engagerad socialt för flyktingar och asylsökande i 20 år. Tidningen Dagen utsåg Bengt som årets förbild 2009. Han har varit Pastor i Pingst och står nu i församlingsplanteringen Kristen Gemenskap (EFK) i Filipstad-Hällefors. Bengt är engagerad, som kommunpolitiker, ombud för Farr, medlem i SKR migrationsgrupp och mycket mer. Morip frågar Bengt – Varför ska vi bry oss?

När började ditt engagemang för flyktingar?
En kall och vintrig dag då det knackade på dörren. Utanför stod en iransk kvinna och hennes två döttrar, elva och tolv år gamla. De hade sprungit genom skogen och även liftat för att undkomma polisen som kommit för att utvisa dem. Allt vad de ägde hade de i tre plastkassar. De hade hört talas om mig eftersom jag hade samhällskunskap och gitarrlektioner för iranska killar. Det blev början på tre dramatiska år som slutade i att familjen fick en ny prövning av Migrationsverket som ledde till permanent uppehållstillstånd (PUT) En av döttrarna jobbar nu på Arbetsförmedlingen med att hjälpa invandrare och svenskar med att komma in på arbetsmarknaden. Mamman har ett företag med flera anställda och den andra dottern är snart färdig lärare. Läs mer

Publicerat i Intervjuer- Varför ska vi bry oss? | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Varför ska vi bry oss? – Intervju med Carolina Sundh

Intervjuerna om ”Varför ska vi bry oss?” fortsätter och näst på tur är Carolina Sundh som är med i Pingstkyrkan i Jönköpings Fairtradegrupp.

Vem är du och hur ser ditt engagemang ut?
Jag heter Carolina Sundh och är engagerad i Pingstkyrkans Fairtradegrupp. Jag är 32 år gammal, gift, har två små pojkar och arbetar till vardags som läkare.

Vad gör Fairtradegruppen i Pingstkyrkan i Jönköping?
I Pingstkyrkan har vi arbetat med Fairtrade sedan 2005. I vår Fairtradegrupp sprider vi kunskap om Fairtrade genom föreläsningar, provsmakningar, olika träffar och samarbeten med andra föreningar runt om i staden. Till exempel ska vi springa Vårruset tillsammans med Röda Korsets Fairtradegrupp. En av oss är också med i  styrgruppen för Fairtrade City i Jönköping tillsammans med andra frivilligorganisationer, politiker, företagare och kyrkor.
Vi serverar Fairtrademärkt kaffe och te i i vårt café, och en del Fairtrademärkta sötsaker.

Läs mer

Publicerat i Intervjuer- Varför ska vi bry oss? | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Varför ska vi bry oss? – Intervju med Eva-Maria Munck

Förmodligen vet många församlingsmedlemmar att det finns Fairtrade-märkta och rättvist handlade produkter att köpa i handeln. Men hur många vet att det också finns församlingar som har diplomeringen Kyrka för Fairtrade?

Vi fortsätter vår intervju serie ”Varför ska vi bry oss?” med Eva-Maria Munck handläggare för Kyrka för Fairtrade på Sveriges Kristna Råd.

Vad är egentligen Kyrka för Fairtrade?
Kyrka för Fairtrade är en diplomering, ett nätverk och en plattform för församlingar i Sveriges Kristna Råds medlemskyrkor som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Alla församlingar som tillhör någon av SKR:s medlemskyrkor och som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade. Information om kriterier och hur man ansöker finns på www.kyrkaforfairtrade.org

Initiativet kommer från Storbritannien där över 6000 kyrkor är diplomerade som Fairtrade Churches. Där liksom i Sverige är många av rättvis handelsrörelsens idébärare engagerade i kyrkor. Läs mer

Publicerat i Intervjuer- Varför ska vi bry oss? | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Varför ska vi bry oss? – Intervju med Emanuel Eriksson

Morip börjar nu en serie intervjuer med temat – Varför ska vi bry oss? Först ut är en Intervju med Emanuel Eriksson om Nya Slottet Bjärka-Säbys miljöpolicy, att ta ansvar för miljön och om kristna har ett särskilt ansvar för sin omvärld.

Emanuel Eriksson bor i Bjärka Säby och är engagerad på platsen Nya Slottet. Slottet ägs av Pingstkyrkan Linköping och fungerar som kurs-, konferens-, församlings- och retreatgård. Här finns en av Pingst Bibelskolor och även en ekumenisk kommunitet.

  • Varför har Bjärka Säby tagit fram en Miljöpolicy?

Det har sin grund i vår gemensamma strävan att vara hela och sanna som människor. Vår dagliga bön för världen är förenad med vårt dagliga arbete. Det är så vi är och inte bara syns vara levande vittnen om Skaparen och Hans kärlek till allt och alla han skapat. Det går inte att be för världen fyra gånger om dagen för att sedan äta utrotningshotad fisk och broileruppfödd kyckling från Brasilien. Eller kaffe och handdukar från människor som fått cancer av besprutningarna på fälten i tredje världen. Hela skapelsen hänger samman. Vi kristna är tack och lov inkluderade. Läs mer

Publicerat i Intervjuer- Varför ska vi bry oss? | Märkt , , , , | Lämna en kommentar